Osmanlı Padişahlarının Ölüm Nedenleri

ORHAN GAZİ: 82 yaşındayken felç yüzünden 1362' de öldü.

2. MURAT: Şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü ve üç gün sonra 1451' de öldü. Ölüm sebebi beyin kanaması veya beyindeki bir tümördür.

YAVUZ SULTAN SELİM: 21 Eylül 1520' yi 22 Eylül' e bağlayan gece kanserden vefat etti.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN: 1566' da Zigetvar Kuşatması' nın son günü 6-7 Eylül gecesi beyin kanamasından öldü.

2. SELİM: 1574' te göğüs boşluğunda meydana gelen kanama yüzünden öldü. İddialara göre bir hamam alemi sırasında düşüp yaralanmıştı.

3. MURAT: 17 Ocak 1595' te prostat kanserinden öldü.

3. MEHMET: Bir gün saraya dönerken yolda karşılaştığı bir meczub " 56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın. Gafil olma padişahım." Bu olay 3. Mehmet' i derinden etkilemişti. Padişah yemeden içmeden kesildi ve 22 Aralık 1603' te kalp krizi geçirerek öldü.

1. MUSTAFA: Osmanlı tarihinde tek "Deli" padişahı olan Sultan Mustafa 1623' te tahttan indirildikten sonra 20 Ocak 1639' da bir sara nöbeti sırasında öldü.

4. MURAT: Osmanlı Devleti' ne eski parlak günlerine döndüren 4. Murat gençlik döneminde çektiği sıkıntılar ve çevresinin de etkisiyle aşırı derece de içkiye düşkündü. 8 Şubat 1640 gecesi sirozdan öldü.

4. MEHMET: 1687' de tahttan indirildikten sonra dört yıl hapis hayatı yaşadı. Yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu 6 Ocak 1693' te öldü.

2. MUSTAFA: 1703' te bir isyan sonucu tahttan indirildi. Bu olayın üzüntüsünü üzerinden atamadan 29 Aralık 1703' te prostat kanserinden öldü.

3. AHMET: Patrona İsyanı sonucu tahttan indirildi.Yıllarca Topkapı Sarayı' nda hapis hayatı yaşadıktan sonra şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği tahribatın sonucunda 24 Haziran 1736' da öldü.

1. MAHMUT: 21 yıl padişahlık yaptıktan sonra, 13 Aralık 1754' te bir cuma namazı dönüşünde saraya dönerken attan düşüp beyin kanaması geçirip öldü.

1. ABDÜLHAMİT: 1787-1791 Osm- Rus savaşı sırasında Anapa Kalesi' nin Ruslar' ın eline geçtiği haberi üzerine beyin kanaması geçirdi ve bir süre sonra 7 Nisan 1789' da öldü.

2. MAHMUT: Osmanlı modernleşmesinin başlatıcısı olan İkinci Mahmut aşırı derecede içki içerdi. 28 Haziran 1839' da veremden öldü.

SULTAN ABDÜLMECİT: Tanzimat Dönemini başlatan sultan 25 Haziran 1861' de babası 2. Mahmut gibi veremden öldü.

5. MURAT: Tahtta en kısa süre duran Osmanlı padişahıdır. Müzmin şeker hastası idi. Bu hastalığın vücudunda meydana getirdiği tahribatın neticesinde 29 Ağustos 1904' te öldü.

2. Abdülhamit: 10 Şubat 1918' de Beylerbeyi Sarayı' nda 76 yaşındayken yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu veremden öldü.

5. MEHMET REŞAT: Müzmin şeker hastası idi. Şekerin vücudunda yaptığı tahribat sonucunda 3 Temmuz 1918' de öldü.

6. MEHMET VAHİDEDDİN: Son Osmanlı padişahı olan Vahdettin San- Remo' da 16 Mayıs 1926' da kalp krizinden öldü.

FATİH SULTAN MEHMET: Fatih Sultan Mehmet Mayıs 1481' de Mısır Memlük Devleti üzerine sefere çıktı. Gebze yakınlarında hastalanınca Başhekimi Lori müdahale etti ancak sultanı tedavi edemeyince eski Başhekim Yakup Paşa, sultanı iyileştirmekle görevlendirildi.Yakup Paşa bazı ilaçlar vererek padişahın sancısını azaltmak istedi fakat ilaçların faydası olmadı. Fatih kısa bir komadan sonra 31 Mayıs 1481' de Gebze' de Hünkar Çayırı' nda öldü. Fatih dönemi uzmanı Franz Babinger, sultanın zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. Bu görüş ilim çevrelerinde günümüze kadar süren tartışmalara sebep oldu.

SULTAN ABDÜLAZİZ: 1861 ile 1876 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan Sultan Abdülaziz de Fatih' ten sonra en fazla tartışılan padişahtır. Tahttan indirildikten birkaç gün sonra 1876' da Feriye Sarayı' nda bilekleri kesilmiş bir halde bulunan padişahın tahttan indirilmesinin üzüntüsü ile intihar ettiği söylenir. Ancak öldürülmüş olma ihtimali daha yüksektir.

YILDIRIM BAYEZİT: En büyük Osmanlı komutanlarından olan Yıldırım Bayezit 1402' de Ankara Muharebesi' nde Timur' a esir düşmüştü. İçine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah yüzüğündeki zehiri içerek 1403' te Akşehir' de intihar etti. Zehirle ölen bir diğer Osmanlı padişahı da aynı ismi taşır. Fatih' in oğlu İkinci Bayezit, Nisan 1512' de askerin isyanı sonucunda oğlu Yavuz Sultan Selim lehine tahttan çekildikten sonra ömrünün kalanını geçireceği Dimetoka' ya doğru yola çıktı. Ancak buraya varmadan 21 Mayıs 1512' de öldü. Muhtemelen Yavuz ileride bir taht kavgasının çıkmasını önlemek için babasını zehirlemişti.

1. MURAT: Harp sahasında şehit olan tek Osmanlı padişahıdır. 15 Haziran 1389' da Sırplar' ın büyük bir bozguna uğratıldığı Birinci Kosova Savaşı' nın sonunda Sırp Kralı Lazar' ın damadı Miloş Obroneviç padişahın huzuruna çıktığı sırada göğsünde sakladığı hançeri Birinci Murat' a saplayarak sultanı şehit etti.

GENÇ OSMAN: Osmanlı tarihinde bir isyan sonucu öldürtülen ilk padişah 2. Osman' dır. İkinci Osman, çevresindekilerin yanlış yönlendirmesi ve kendisinin de gençliğin verdiği tecrübesizlikle askerin isyanına sebep oldu. Sadrazam Davut Paşa ve yanındakiler Yedikule' de genç padişahı bir kementle yakalayıp boğdular.

2. SÜLEYMAN: 40 yıl sarayda hapis hayatı yaşadıktan sonra 1691' de tahta çıktı. Viyana Bozgunu yıllarında sıkıntılı geçen dört yıllık bir padişahlığın ardından 6 Şubat 1695' te böbrek yetmezliğinden öldü.

SULTAN İBRAHİM: Öldürülen bir diğer Osmanlı padişahı Sultan İbrahim' dir. Sultan İbrahim 7 Ağustos 1648' de tahttan indirilip, yerine küçük yaştaki oğlu Mehmet geçirilmiştir. Ancak tahttan indirilen padişah kapatıldığı yerde 10 gün kalabildi. Feryatları bütün saray halkını etkiliyordu. Sultan İbrahim' i yeniden tahta çıkarmak isteyenlerin sayısı artınca Kösem Sultan ve devlet ileri gelenleri sultanı 18 Ağustos 1648' de boğdurttular.

3. SELİM: Osmanlı tarihinde adı yeniliklerle anılan Sultan 3. Selim, Kabakçı İsyanı' yla Mayıs 1807' de tahttan indirilip, yerine 4. Mustafa geçirilmişti. Sarayda hapsedilen padişahı tekrar tahta çıkarmak için Nizam- ı Cedit taraftarları Rusçuk' ta örgütlendiler. Alemdar Mustafa Paşa bir orduyla İstanbul' a gelerek Sultan Selim' i tekrar tahta çıkarmak istediler. Ancak tedbirli davranmadığı için Dördüncü Mustafa taraftarları 28 Temmuz 1808' de Üçüncü Selim' i öldürdüler.

4. MUSTAFA: Üçüncü Selim' i öldürten Dördüncü Mustafa' da aynı akıbete uğradı. Askerlerin dördüncü Mustafa' yı tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etmesi üzerine tahtını emniyete almak isteyen 2. Mahmut onu 17 Kasım 1808' de boğdurttu.