Tarih Öncesi ve İlk Çağ Tarihi

1. Tarih öncesi ilk devir yontma taş devridir. İlk araçlar da bu devirde yapılmıştır.

2. İlk resim ve heykel, yontma taş devrinde yapılmaya başlanmıştır.

3. Ateş ilk defa yontma taş devrinde bulundu.

4. İnsanlar ilk defa yerleşik hayata cilalı taş devrinde geçtiler.

5. İnsanlar hayvanları evcilleştirmeyi ilk defa cilalı taş devrinde öğrendiler.

6. İnsanlar ilk defa balıkçılığa cilalı taş devrinde başladılar.

7. Ataerkil aile ilk defa maden devrinde ortaya çıktı.

8. Saban ve tekerlek ilk defa maden devrinde bulunmuştur.

9. İlk krallık ve beylikler maden devrinde kurulmuştur.

10. İlk bulunan maden bakırdır.

11. İlk kez yazı demir devrinde kullanılmıştır.

12. Tarihte ilk defa aile hukuku Hititler de görülmüştür.

13. Anadolu' da kurulan ilk uygarlık Hititlerdir.

14. İlk tarih yazıcılığını Hititler yapmıştır.

15. Anadolu' daki ilk siyasi birliği Hititler kurdu.

16. Tarihte ilk defa meclisi Hititler kurmuştur.( Pankuş Meclisi)

17. İlk sosyal örgütlenme Maden Devrinde Mezopotamya' daki Sümerler tarafından gerçekleştirilmiştir.

18. Mezopotamya' daki ilk medeniyet Sümerler tarafından kuruldu.

19. Tarihte ilk defa Güneş saatini Sümerler kullanmıştır.

20. İlk yazıyı ( çivi yazısı) bulan Sümerlerdir.

21. İlk yazılı kanunlar Sümerler' e aittir. ( Kral Şulgi ve Urkagina Kanunları)

22. İlk ordu Sümer ve Akad Türkleri tarafından kuruldu.

23. Tarihte ilk olarak Asya ile Avrupa arasındaki kültürel etkileşimi meydana getiren olay İskender' in Asya Seferi' ne çıkmasıdır.

24. İlk kez Doğu-Batı ticaretinin gelişmesine Lidyalılar neden oldu.

25. İlk parayı Lidyalılar kullandı.

26. İlk anayasayı Babiller yapmıştır.

27. İlk kanun kitabını Babiller yazmıştır.

28. Tarihte ilk defa güneş yılına dayalı takvimi Mısırlılar bulmuş ve gün, yıl ve mevsim olarak ayırmışlardır.

29. Tarihte ilk yazılı anlaşma Kadeş Anlaşmasıdır. ( Mısırla Hititler arasında M.Ö. 1280)

30. İlk defa tıp ve mumyacılığı Mısırlılar geliştirmiştir.

31. Sulama kanalları ve sulama işi ilk kez maden devrinde Mısırda kullanılmaya başlanmıştır.

32. İlk defa alan ve hacim hesaplarını bulan, daireyi 360 dereceye bölen Mısırlılardır.

33. Tarımla ilk defa Mısırlılar uğraşmışlardır.

34. Onluk sayma düzenini ilk defa Mısırlılar bulmuştur.

35. Tarihte ilk defa ticaret kolonilerini İyonlar kurmuştur.

36. İlk modern tarih Yunan medeniyetinde yazıldı.

37. İlk posta örgütünü Persler kurmuştur.

38. Tarihte ilk alfabeyi bulanlar Fenikelilerdir.

39. Tarihteki ilk denizciler Fenikelilerdir.

40. Tarihte ilk Yahudi Devleti İbranilerdir.

41. Tarihteki ilk basın yayın hayatını Romalılar çıkardıkları günlüklerle başlattılar.

42. İlk hiyeroglif ( resim) yazısını Mısırlılar bulmuştur.

43. Kavimler Göçü ilk defa Avrupa topluluklarında millet olma fikrini ortaya çıkardı.

44. Tarihte ilk defa barut, pusula, matbaa ve kağıdı Çinliler kullandı.


Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama: Güvenlik Kodu